deteljica ikona
Sreča ima novo oblikoPrenesi novo aplikacijo Loterije Slovenije in osvajaj milijone, kjerkoli že si.
Prenesi zdaj

 

XXV. SKUPŠČINA DELNIČARJEV LOTERIJE SLOVENIJE

 

Ljubljana, 18. junij 2020

 

Na XXV. skupščini delničarjev Loterije Slovenije, d. d., ki je potekala v četrtek, 18. junija 2020, so se prisotni delničarji,

ki so zastopali 92,69 % kapitala družbe, seznanili s sprejetim Letnim poročilom 2019, vključno s prejemki članov uprave

in nadzornega sveta, politiko prejemkov članov organa vodenja in nadzora, revizorjevim poročilom in poročilom

nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019 ter o potrditvi letnega poročila.

 

Delničarji so soglasno potrdili predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2019 v skupni višini 3.952.853 evrov.

Del bilančnega dobička v višini 3.862.560 evrov oz. 52 evrov bruto na delnico je namenjen za izplačilo dividend delničarjem;

v znesku so upoštevane že izplačane vmesne dividende v višini 1.857.000 evrov oz. 25 evrov bruto na delnico, razliko v višini

27 evrov bruto na delnico pa bo družba izplačala 30. 6. 2020, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 29. 6. 2020.

 

Prisotni delničarji so upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za poslovno leto 2019 in potrdili začasno znižanje

prejmkov članov nadzornega sveta v obdobju epidemije COVID-19.

 

LOTERIJA SLOVENIJE, d. d. I Gerbičeva ulica 99 I 1000 Ljubljana I Slovenija

mag. Mateja Slamnik Kos, Vodja korporativnega komuniciranja I T: +386 1 24 26 149 I M: +386 51 639 293 I E: mateja.slamnik@loterija.si

 

 

 

ROKI ZA IZPLAČILO DOBITKOV

 

Ljubljana, 15. maj 2020

 

Igralce obveščamo, da bodo od 18. maja 2020 dalje ponovno odprta vsa prodajna mesta specializirane

mreže Loterije Slovenije, torej tudi tista, ki se nahajajo v trgovskih centrih.

 

Skladno s tem pričnejo 18. maja 2020 ponovno teči zastaralni roki za izplačilo dobitkov. Zastaralni roki

za izplačilo dobitkov niso tekli od vključno 16. marca do vključno 17. maja 2020, to obdobje se zato ne

všteva v rok za izplačilo dobitkov, ki je sicer določen s pravili igre. Vsi roki, ki so tekli pred zadržanjem

zastaranja, se vštejejo v rok za izplačilo dobitkov, kot ga določajo pravila iger.

 

Od 5. maja 2020 dalje je ponovno odprta tudi glavna blagajna Loterije Slovenije na Gerbičevi ulici 99

v Ljubljani. Delovni čas blagajne je od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro. Prevzem dobitkov

(višjih od 2.000 evrov) izven delovnega časa je možen po predhodni najavi na telefonsko številko

Informacijskega centra +386 1 242 6175.

 

#verjamemovsrečo


Želim prejemati rezultate žrebanj na e-naslov:

Loto
Eurojackpot
Vikinglotto
3x3
Prijavi
Odjavi
cookies