deteljica ikona
Sreča ima novo oblikoPrenesi novo aplikacijo Loterije Slovenije in osvajaj milijone, kjerkoli že si.
Prenesi zdaj

Standardi družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo

 

Uvodne določbe

Dokument Standardi družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo Loterije Slovenije je povzetek ukrepov, ki jih Loterija Slovenije izvaja z namenom uresničevanja družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo. Standardi konkretizirajo temeljna načela družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo, h katerim se je Loterija Slovenije zavezala s sprejetjem Kodeksa družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo. V kodeksu je Loterija Slovenije zapisala, da prireja igre na srečo odgovorno in zanesljivo, zaveda se strateških prednosti družbeno odgovornega podjetja, zato je trdna zavezanost politiki družbene odgovornosti vtkana v vse ravni vodenja podjetja, poslovnih procesov in razvoja poslovne etike. Zavezanost k družbenemu odgovornemu prirejanju iger na srečo je ključni steber celovite družbene odgovornosti Loterije Slovenije, ki vsebuje odgovornost do vseh deležnikov in je temeljno vodilo vseh zaposlenih v podjetju. Z družbeno odgovornim prirejanjem iger na srečo Loterija Slovenije sledi vzpostavljanju ravnovesja med pričakovanji in željami igralcev ter preprečevanjem zasvojenosti, posebno pozornost pa namenja zaščiti ranljivih skupin. Loterija Slovenije se je s kodeksom zavezala k odgovornemu odnosu do igralcev iger na srečo, odgovornemu odnosu do prodajalcev iger na srečo, odgovornemu razvoju obstoječih in novih produktov in storitev, odgovornemu tržnemu komuniciranju ter izobraževanju zaposlenih o odgovornem prirejanju iger na srečo.


Standardi

1 Raziskovanje
Loterija Slovenije spodbuja raziskave, katerih namen je povečevanje razumevanja oziroma osveščanje javnosti o problematiki zasvojenosti z igrami na srečo. Ugotovitve teh raziskav vključuje v nadaljnje ukrepe na področju družbene odgovornosti.

 

Aktivnosti Loterije Slovenije:

 • raziskovanje stališč kupcev,
 • raziskovanje stališč prodajalcev ter
 • raziskovanje stališč splošne javnosti.


Ključnega pomena je komuniciranje rezultatov raziskav, saj so le-te poleg pridobivanja stališč različnih deležnikov namenjene tudi povečevanju razumevanja in osveščanju javnosti.

 

2 Usposabljanje zaposlenih
Cilj Loterije Slovenije na področju usposabljanja zaposlenih je obveščanje zaposlenih ter njihovo vključevanje v uresničevanje različnih vidikov družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo.

 

Aktivnosti Loterije Slovenije:

 • kontinuirano obveščanje zaposlenih o aktivnostih na področju družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo,
 • usposabljanje zaposlenih za izvedbo identifikacije mladih igralcev (kadar zakonodaja predpisuje spodnjo starostno mejo) ter
 • pripravljanje informacij v obliki gradiv za zaposlene in prodajalce skladno z obstoječimi načini komuniciranja v podjetju (intranet, okrožnice, predavanja ipd.).

 

3 Izobraževalni programi za posrednike pri prodaji
V uresničevanje družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo Loterija Slovenije vključuje tudi vse posrednike pri prodaji. Posredniki morajo biti usposobljeni pravočasno prepoznati obnašanje igralcev, ki lahko vodi v odvisnost od igranja iger na srečo, hkrati pa voditi prodajo skladno z etičnimi načeli družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo.

 

Aktivnosti Loterije Slovenije:

 • kontinuirano obveščanje, izobraževanje in usposabljanje posrednikov o družbeno odgovornem prirejanju iger na srečo z izbranimi komunikacijskimi orodji (letaki, posterji, intranet),
 • usposabljanje posrednikov za izvedbo identifikacije mladih igralcev (kadar zakonodaja predpisuje spodnjo starostno mejo),
 • vključevanje vsebine družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo v Navodila za delo prodajalcev ter
 • izvajanje občasnih skritih nakupov z namenom preverjanja upoštevanja navodil, ki izhajajo iz družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo.

 

4 Oblikovanje iger
Loterija Slovenije pred uvedbo novega produkta ali storitve preveri različne dejavnike tveganja – tveganje na ravni izdelka oz. storitve (pogostost dogodkov, verjetnost dobitka ipd.), tveganje na ravni situacije (lokacija in število igralnih mest) in tveganje na organizacijski ravni (pristop k tržnemu komuniciranju). Na ta način izvede oceno vpliva nove igre na družbo. Kjer je možno, uvede samoizključitvene možnosti ter omejitve limita.

 

5 Sodobni (mobilni, interaktivni) igralni kanali
Sodobni interaktivni in mobilni igralni kanali povečujejo možnost nastanka odvisnosti od iger na srečo. Zato v okviru družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo tem oblikam iger Loterija Slovenije posveča toliko večjo pozornost.

 

Aktivnosti Loterije Slovenije:

 • omejevanje starostne meje pri spletnih igrah na srečo,
 • vzpostavitev drugih varovalnih mehanizmov pri spletnih igrah na srečo, kot so dnevni in mesečni limit, omejene možnosti poviševanja limita, ustrezno izobraževanje igralcev, zagotavljanje dostopa do informacij, napotitev na svetovanje oz. zdravljenje, uvedba spletnega vprašalnika (ki igralcu samemu nakaže sum na zasvojenost), spremljanje gibanja igralčevih limitov in ustrezno ukrepanje v primeru suma zasvojenosti, onemogočanje igranja brez zadostnih sredstev na igralnem računu oziroma onemogočanje igranja »na kredit«, omejitev števila igralnih avtomatov glede na geografsko območje in število prebivalcev ipd.

 

6 Oglaševanje in trženje
Loterija Slovenije je to področje podrobneje opredelila v Kodeksu tržnega komuniciranja. Oglaševanje temelji na etičnih merilih in standardih, ki jih narekuje družbeno odgovorno prirejanje iger na srečo.


7 Napotitev na zdravljenje
Z namenom izboljšanja razumevanja položaja zasvojencev in vpliva oglaševanja iger na srečo na njihov položaj Loterija Slovenije sodeluje z institucijami in nevladnimi organizacijami ter centri za zdravljenje odvisnosti. Igralcem iger na srečo v pisni obliki, na prodajnih mestih in na spletnih straneh, zagotavlja informacije (kontaktni podatki, telefonske številke za pomoč) o ponudnikih storitev zdravljenja zasvojenosti z igrami na srečo.

 

8 Izobraževanje (osveščanje) igralcev
Loterija Slovenije izobražuje in osvešča igralce s pomočjo tiskanih materialov in informacij na spletnih straneh.

 

Aktivnosti Loterije Slovenije:

 • obveščanje igralcev o verjetnosti dobitka po posameznih igrah, na podlagi česar lahko igralci ocenijo tveganja in koristi posamezne igre,
 • upoštevanje starostne omejitve pri igrah, kjer je le-ta določena,
 • obveščanje o možnosti nastanka odvisnosti od iger na srečo,
 • nudenje brezplačne telefonske številke za pomoč igralcem ter
 • napotitev na zdravljenje odvisnosti od igranja iger na srečo.

 

9 Vključevanje deležnikov
Družbeno odgovorno prirejanje iger na srečo predpostavlja redno formalno in neformalno vključevanje deležnikov, upoštevanje njihovih ugotovitev v postopkih strateškega odločanja in poročanje o vključevanju deležnikov. Loterija Slovenije si prizadeva deležnike čimbolj vključiti, prav tako pa jim zagotoviti tudi povratne informacije.

 

Področje vključevanja deležnikov podrobneje obravnava dokument Strategija družbene odgovornosti Loterije Slovenije, kjer je opredeljena analiza deležnikov, postopki vključevanja deležnikov, vsebine in področja, kjer je predvideno vključevanje deležnikov.

10 Poročanje, merjenje in certificiranje
Poročanje o uresničevanju družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo temelji na uresničevanju Standardov družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo Loterije Slovenije. Poročanje je periodično in vključuje politiko odgovornega igranja, cilje in indikatorje uresničevanja zastavljenih ciljev.
 


Želim prejemati rezultate žrebanj na e-naslov:

Loto
Eurojackpot
Vikinglotto
3x3
Prijavi
Odjavi
cookies