Štefka Košir - Petrić - "Od brona do papirja"

Od brona do papirja

Štefka Košir Petrić je svoj kiparski nagovor povezala z oblikovanjem kipov iz žgane gline, ki imajo lahko figuralen, rastlinski oziroma biomorfni značaj. Sprva je osrednja kiparkina pozornost veljala realistični upodobitvi konkretne osebe, postopoma pa se je človeška figura preoblikovala v stilizirano figuralno podobo kot nosilko simbolnih vsebin. Pomemben motivni sklop v kiparskem opusu Štefke Košir Petrić tvorijo kiparske interpretacije fantazijskih rastlinskih oblik, v katerih lahko slutimo odseve človeške fiziognomije. Pogoste téme kiparstva Štefke Košir Petrić so: družina, mati z otrokom, nevesta, partnerstvo, iskanje harmonije v medčloveških odnosih, stilizirani cvetovi, popki in drugi rastlinski deli. Po vsebinski plati pri plastikah izstopajo intimna avtoričina razmišljanja o sočloveku, življenju, usojenosti ter o medsebojni povezanosti duhovnega in materialnega sveta, o človekovi soodvisnosti od življenjske moči narave. V glini pretanjeno oblikovane in v bron odlite plastike je umetnica razumela kot priložnost za soočenje z nekaterimi univerzalnimi vprašanji človekovega bivanja.


S podobnimi vsebinskimi vprašanji se srečujemo tudi pri delih na papirju, risbah, pastelih in kolažih, s katerimi je Štefka Košir Petrić potrdila, da je umetnica, ki se lahko z različnimi likovnimi pripomočki loti introspektivnega vpogleda, razkrije svoja razmišljanja o likovni umetnosti, o našem času in o okolju. Risba je Štefko Košir Petrić spremljala od začetkov njenega likovnega ustvarjanja. Tudi pri kompozicijah, ki jih je v zadnjih letih izdelala v tehniki kolaža, so prisotne prvine ustvarjalne radosti, ki mora biti lastna vsakemu likovnemu umetniku. Avtorica je za temeljno likovno izrazilo izbrala barvne like in črto, ki jih razmejuje med seboj ali loči od likovne podlage. Sestavljanje kompozicij iz ploskovitih oblik je vešče in priča o sposobnosti senzibilnega urejanja prostorskih razmerij, ki ga lahko povežemo z obvladovanjem kiparskega volumna, sestavljanjem kiparskega telesa iz trdnih, med seboj zraščenih volumnov, plastično dognanostjo oblik in čistostjo kiparskih gmot v okviru avtoričinega primarnega likovnega medija. Štefka Košir Petrić odločno in precizno sledi temeljni likovni zamisli. Kolaži so zasnovani kot uravnoteženi likovni organizmi, pri katerih je vsaka oblika, vsaka barva na svojem mestu, vsi
elementi povezani med seboj pa tvorijo harmonično celoto. Nekateri kolaži izpričujejo »geometrijsko-linearno« urejen vtis in nas mestoma nekoliko spominjajo na sitotiske, pri nekaterih kolažih zaradi razgibanosti posameznih sestavnih elementov prevladuje »slikovita« komponenta, vselej pa sta prisotni barvna in oblikovna harmonija. Avtorica je različne likovne prvine – barve, like, ploskve in druge barvne ali linearne likovne posege – uspela medsebojno uravnotežiti in združiti v kompozicijsko pretehtano celoto.

 

Vendar urejanje likovnega prostora v prepričljivo in sozvočno kompozicijo ni bil osrednji avtoričin namen pri snovanju ciklusa kolažev. Štefka Košir Petrić želi likovna dela vselej napolniti z vsebino in čustvenim nabojem. Zaslediti je mogoče uporabo odkrite ali zastrte simbolike. Kolaže lahko glede na tematiko razdelimo v več motivnih skupin: rože, šopki, tihožitja, abstraktne oblike, poletni pejsaž, figura – par … Pri vseh motivih v ospredje stopajo osebna poetika, intimna izpoved, ustvarjanje iz sebe in svojega notranjega bistva ter težnja po predstavitvi prečiščenih likovnih misli. Opozoriti velja na pretanjen občutek za človeško in intimno, ki ga lahko označimo za eno osrednjih lastnosti likovnega delovanja Štefke Košir Petrić.


                                                                                                                dr. Damir Globočnik

 

 

 

Za povečan prikaz kliknite na sliko.


Želim prejemati rezultate žrebanj na e-naslov:

Loto
Eurojackpot
Vikinglotto
3x3
Prijavi
Odjavi
cookies